آموزش یک تکنیک دفاع شخصی

آموزش یک تکنیک دفاع شخصی ساده و کاربردی

این تمرین دفاع شخصی برای کنترل حمله مهاجم همچنین پاسخ به خوشنت او با ضربه مشت می باشد البته در خیلی مواقع میتوانیم با کنترل کردن ضربه برای جریمه نشدن از سمت قانون ( دیه) ضربه را به نقاطی بزنیم که فقط در حریف شوک ایجاد کند مثلا در انتهای این تکنیک به جای ضربه به صورت حریف  ضربه را به قفسه سینه او بزنیم .

آموزش اجرای تکنیک 

در زمان حمله حریف مطابق تصویر شماره یک چون حریف می خواهد مشت به صورت ما بصورت ( هوک) بزند !

1-بازو را باز میکنیم و انگشتان را کشیده قرار میدهیم آرنج را کمی باز میکنیم

2-با ضربه به صورت حریف ( برای حریمه نشدن قانونی ضربه به قفسه سینه ) و حریف را نقش بر زمین میکنیم.

دیدگاهی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *