نوین رزم

Latest Posts

چرا دفاع شخصی در درگیری با تبهکاران توصیه می شود؟

در زمان درگیری با یک تبهکار و کسی که قصد حمله شدید به سمت شما رادارد باید از به کارگیری ضربه ای مهلک خودداری نمود ! (بیشتر…)

دفاع شخصی برای چه کسانی مفید می باشد ؟

زندگی روزمره هر یک از انسان ها فعالیت های  مهم کاری ، تحصیلی ، تفریحی و .. را در بر می گیرد… (بیشتر…)

دفاع شخصی بانوان از باید ها تا نبایدها !

به عنوان یک زن چه وضعیتی لازم برای اینکه طعمه افراد شرور و سارقان در خیابان و جامعه نشویم داشته باشیم ؟

(بیشتر…)

چگونه با دفاع شخصی در زندگی تغییر ایجاد کنیم ؟

  • در ابتدا باید گفت اینکه آموزش دفاع شخصی باعث ایجاد اعتماد به نفس در خودمان می شود که با وجود اعتماد به نفس دارای ذهنی چابک و آماده برای مقابله با یک تلاش غیر منتظره در هر زمانی هستیم .

(بیشتر…)